ሀገርን እንደ ሀገር ዜጎችን እንደ ግለሰብ አይቶ ትንታኔ የሚሰጥ አመራር ያጣሁበት ግንቦት 7 የሚባል ድርጅት

ሀገርን እንደ ሀገር ዜጎችን እንደ ግለሰብ አይቶ ትንታኔ የሚሰጥ አመራር ያጣሁበት ግንቦት 7 የሚባል ድርጅት

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *